Wij verzorgen de financiële administraties van bedrijven met software van Unit4 Multivers. De bankmutaties worden automatisch ingelezen met een bankkoppeling De bankmutaties worden zo op een snelle en efficiënte manier verwerkt. Aansluitend vindt de aangifte van de omzetbelasting plaats.

Begrotingen/tussentijdse resultatenanalyse
Voor het tijdig bijsturen van de ondernemingsactiviteiten is het gewenst dat de ondernemer gedurende het jaar weet hoe de onderneming er voorstaat. Zeker gezien de huidige economische omstandigheden. Middels maand-, kwartaal- en/of halfjaarrapportages geven wij u dit benodigde inzicht.

Samenstellen van jaarstukken
Ieder jaar dienen de jaarstukken opgemaakt te worden Hierin brengt de onderneming verslag uit over de financiële gang van zaken van het afgelopen boekjaar. Wij verzorgen het traject van het uitwerken van de kolommenbalans tot aan het opmaken van het jaarrapport. Hierbij maken wij gebruik van Audition en Rapportage Gemak van Unit 4.