Het voeren van een salarisadministratie vereist een deskundige en up-to-date kennis. De wetgeving inzake loon-, sociale en belastingregelingen wijzigt continu. Om deze reden besteden veel bedrijven deze belangrijke taak uit aan ons kantoor. Middels het programma Unit 4 Salaris Gemak worden de loonstroken gemaakt, aangiftes loonbelasting ingediend en meldingen pensioenfondsen gedaan. U kunt hierbij gebruik maken van een webportaal. De ondernemer en zijn werknemers kunnen hierop inloggen om hun loonstroken en jaaropgaven in te zien. Dit webportaal kan per klant op maat worden ingericht.

Daarnaast verzorgen wij het administratieve traject rond het ziekmelden van werknemers en het opstellen van reïntegratieplannen. De Wet Poortwachter vereist  in deze situaties een persoon die als “casemanager” fungeert. Wij kunnen dat voor u regelen. Wij nemen u derhalve de administratieve rompslomp rond deze regelgeving uit handen. Via onze contacten met het UWV en de diverse arbodiensten regelen wij dat op een efficiënte manier.